Kennisgeving besluit standplaatsvergunning Sportlaan 22 in Bedum, nabij Talmaweg 8 in Uithuizen, Oostervalge 52A in Warffum, Nijverheidsweg 5 in Leens

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Bedum
  2. 247b273b43af374b62d15caf1821d800
  • Onderwerp: overig
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben op 5 februari 2024 een besluit genomen over de aanvraag voor een standplaatsvergunning voor bevolkingsonderzoek 2024 op de locatie Sportlaan 22 in Bedum, nabij Talmaweg 8 in Uithuizen, Oostervalge 52A in Warffum, Nijverheidsweg 5 in Leens. De vergunning is verleend. Procedure Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwaartermijn eindigt op 25 maart 2024. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-3458888.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbedum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen