Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Boterdiep Wz 45 in Bedum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Bedum
  2. prb-2024-2242
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2024

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten om voor de locatie Boterdiep Wz 45, 9781 EL Bedum, de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen met 6 weken. Het besluit is op 14 februari 2024 verzonden.Informatie Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen, telefoonnummer 050-3164911.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbedum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen