Promovendus Eenzaamheid in Nabijheid: Licht op Mantelzorgers Rijksuniversiteit Groningen 25-04-2024

 1. Vacatures Bedum
 2. Promovendus Eenzaamheid in Nabijheid: Licht op Mantelzorgers Rijksuniversiteit Groningen 25-04-2024

Werken in Bedum

 

Introductie vacature 

Rijksuniversiteit Groningen

Promovendus Eenzaamheid in nabijheid: licht op mantelzorgers (1,0 fte) (V24.0230)

Functieomschrijving

Mantelzorgers kunnen door intensieve zorgtaken en de impact daarvan op hun (dagelijks) leven in het bijzonder kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van eenzaamheid. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij deze specifieke doelgroep.
In dit promotietraject draag jij bij aan het in kaart brengen van het probleem van eenzaamheid bij mantelzorgers, het identificeren van oorzaken en sociale processen die een rol spelen bij eenzaamheid en het ontwikkelen van interventies om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

Het project
Het promotietraject is onderdeel van een groter project met als titel 'Eenzaamheid in nabijheid: licht op mantelzorgers' (Faces of Loneliness). Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (toekenningsbericht: https://www.nwo.nl/en/news/five-projects-awarded-in-nwa-loneliness-call ). De twee hoofddoelen van dit grote project zijn: 1) inzicht verwerven in ervaren eenzaamheid bij mantelzorgers, de aard, oorzaken en onderliggende processen die kunnen leiden tot eenzaamheid en in de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers; 2) ontwikkelen en evalueren van interventies gericht op het verminderen van eenzaamheid. Met betrekking tot de onderliggende processen richt het project zich specifiek de rol van sociale netwerken bij het ontstaan van eenzaamheid (bij de Rijksuniversiteit Groningen) en de mogelijke rol van stigma en taboe (bij de Open Universiteit). Het project richt zich op mantelzorgers voor wie de kans op eenzaamheid het grootst is, doordat zij intensieve (mantel)zorg verlenen in een fase van hun leven waarin hun 'peers' dat vaak niet doen. Het project richt daarom specifiek op: 1) ouders van kinderen met een intensieve ondersteuningsbehoefte; 2) partners van mensen met een chronische aandoening en 3) jonge mantelzorgers

Het consortium
Het project wordt uitgevoerd door een groot samenwerkingsverband van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen RuG; projectleider), Open Universiteit (OU), Hogeschool Rotterdam en een groot aantal praktijkpartners en ervaringsdeskundigen.
Binnen het project worden twee promovendi aangesteld; een bij de afdeling Orthopedagogiek van de RuG en een bij de vakgroep Gezondheidspsychologie van de OU.

Jouw rol
Als promovendus bij de RuG werk je binnen dit consortium nauw samen met de promovendus die is aangesteld bij de OU. Jullie hebben beiden een unieke invalshoek binnen dit project. Als promovendus van de RUG verricht je verkennend onderzoek naar ervaringen van eenzaamheid onder mantelzorgers en de onderliggende oorzaken en sociale processen. Je richt je hierbij specifiek op de rol van sociale netwerken bij het ontstaan van eenzaamheid.

Aan de hand van de hierbij opgedane kennis ga je vervolgens een interventie ontwikkelen en evalueren, die is gericht op het verminderen van eenzaamheid bij mantelzorgers. Binnen het project staat co-participatie en co-creatie met de eindgebruikers en andere stakeholders centraal. Bij de uitvoering van het onderzoek kun je kennis uit de verschillende expertises binnen het consortium. Je wordt begeleid door je promotieteam bij de RuG en werkt samen in het grotere consortium.

De taken van de promovendus zijn:

 • Onderzoek uitvoeren dat resulteert in een proefschrift en aansluit bij de doelstellingen en eisen van het project.
 • Opzetten en uitvoeren van systematisch literatuuronderzoek, interviewstudie en grootschalig survey onderzoek
 • Het opzetten van een sociaal netwerkonderzoek en het uitvoeren van de analyses (longitudinaal gemeten netwerken).
 • Planmatige ontwikkeling van een interventie, in co-creatie met de doelgroep
 • Opzetten en uitvoeren van een feasibility studie om de mogelijke effecten van de interventie in kaart te brengen
 • Presenteren van onderzoeksresultaten in wetenschappelijke artikelen en op nationale en internationale congressen
 • Verzorgen van onderwijsactiviteiten bij de afdeling orthopedagogiek, zoals kleinschalig werkgroeponderwijs, het begeleiden van stages of scripties en gastcolleges.
 • Samenwerken en afstemmen met collega-wetenschappers in het grotere project.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 650 medewerkers.

Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

Basiseenheid Leren en Ontwikkeling
De basiseenheid Leren en ontwikkeling is onderdeel van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De basiseenheid verzorgt onderwijs op bachelor- en masterniveau over een breed scala aan onderwerpen rond kinderen, jongeren en volwassenen met intensieve en complexe ondersteuningsbehoeften, en onderwijs in de mastertrack Orthopedagogiek. De kandidaat wordt uitgenodigd actief deel te nemen aan de Academische Werkplaats EMB, die geleid wordt door professor Annette van der .

Functie-eisen

Voor deze functie moet je aan de volgende eisen voldoen

 • je hebt een relevante (research)master in de orthopedagogiek, psychologie, sociologie, humanistiek of aanverwant vakgebied afgerond
 • je hebt affiniteit met de thematiek rondom ervaren eenzaamheid, mantelzorg, sociale netwerken, en je wilt je inzetten om eenzaamheid bij mantelzorgers te verminderen
 • je hebt kennis van sociaalwetenschappelijke methoden van dataverzameling en analyse, zowel kwalitatief als kwantitatief, en bent bereid je op dit gebied verder te ontwikkelen
 • kennis van sociaal netwerkonderzoek is een pré
 • je hebt (beginnende) kennis op het gebied van het systematisch ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies en het toepassen van co-creatie methodieken en wilt je hierin verder ontwikkelen
 • je beschikt over goede (academische) communicatievaardigheden (schrijven, presenteren en spreken) zowel in het Nederlands als Engels en je bent in staat om gevoelige thema's rondom eenzaamheid op een integere manier te bespreken met mantelzorgers
 • je kunt zowel goed zelfstandig werken als samenwerken met collega-wetenschappers en praktijkpartners
 • je weet in grote mate zelfstandig verschillende soorten onderzoek vorm te geven
 • je werkt gestructureerd en beschikt over goede organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden
 • je bent enthousiast over het schrijven van een proefschrift en hebt aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten
 • "lived experience" of ervaringskennis als mantelzorger is een pré.

Organisatie

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

 • een startsalaris van € 2.770,- (salarisschaal P) tot maximaal € 3.539,- in het laatste jaar bij volledige werktijd
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
 • flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

De vacature is in principe voor een periode van vier jaar, voor 38-40 uur per week, die dient te worden afgesloten met een individuele dissertatie. U wordt eerst voor een jaar aangesteld. Binnen dat jaar wordt besloten - op basis van het functioneren - of het vervolmaken van de periode van vier jaar gewenst is.

Ingangsdatum: 1 september 2024

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in juni op locatie in Groningen.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren.

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelGedragswetenschapper
Indicatie salaris (min – max]3539 – 3539
OpleidingsniveauWO
Aantal uren (min – max)38 – 40
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractTijdelijk
BrancheOverig
LocatieGroningen, Groningen,Nederland
Soliciteer directhttps://www.rug.nl/about-ug/work-with-us/job-opportunities/?details=00347-02S000AR5P&dept=gmw

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuitbedum.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Bedum en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.